Cargando

OFERTA FORMATIVA ONLINE AGEFEC 2017

OFERTA FORMATIVA ONLINE AGEFEC 2017

ACCESO PLATAFORMA VIRTUAL OFERTA FORMATIVA ON LINE AGEFEC 2017: http://cursosfnn.es/agefec/

PLAZAS: Máximo 50 alumnos por curso. Admisión por riguroso orden de inscripción.

COSTE:

  • 25€ / Curso  Socios de AGEFEC y del resto de asociaciones FAECAP.
  • 40€ / Curso  No socios.

Ingreso del importe correspondiente en el número de cuenta IBAN ES78 2080 0343 0230 4000 7882 (Abanca).

 

CURSOS Y FECHAS

  • La enfermería en el final de la vida: muerte y duelo. FINALIZADO

Curso online de 70h y 10,5 créditos.

Duración: del 28/01/17 al 27/03/17.

Fecha límite de pago e inscripción: 19/01/17.

  • Actualización en el manejo de anticonceptivos y educación sexual. FINALIZADO

Curso online de 100h y 10 créditos.

Duración: del 28/05/17 al 27/08/17.

Fecha límite de pago e inscripción: 18/05/17.

  • Atención enfermera al paciente con necesidad de cuidados paliativos. FINALIZADO

Curso online de 60h y 6,1 créditos.

Duración: del 28/06/17 al 27/09/17.

Fecha límite de pago e inscripción: 21/06/17.

  • Actualización en el tratamiento de úlceras cutáneas crónicas para enfermería.

Curso online de 80h y 4,58 créditos.

Duración: del 28/09/17 al 27/10/17.

Fecha límite de pago e inscripción: 21/09/17.

 

INSCRIPCIÓN:

La confirmación de la inscripción se realizará una vez efectuado el pago / A confirmación da inscrición realizarase unha vez efectuado o pago.

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

TELÉFONO

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE TRABAJO

CORREO ELECTRÓNICO 2

SELECCIONA EL CURSO

PERTENCE A ALGUNHA DESTAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE FAECAP?

*Aportar xustificante agás socios AGEFEC / Aportar justificante de socio excepto socios AGEFEC

Anexar ficheiro

Lin e acepto información sobre protección de datos da presente páxina web. En cumprimento do artigo 5 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos. Os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse nun ficheiro, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade deste ficheiro é ofrecer a información sobre os servizos solicitados, xestión comercial, contable, fiscal e administrativa no marco das relacións empresa-cliente; así como xestionar as consultas que vostede nos refire no formulario. Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consinte expresamente a realización de comunicacións comerciais e de promoción dos servizos que presta a entidade que puideran serlle de interese. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de xeito que de non facilitalos , non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consinte expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, agás nos casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a opoñerse ao tratamento dos datos que non lle parezan axeitados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, ou carta postal acompañado de documento oficial que o identifique a info@agefec.org ou Rúa Xosé Chao Rego, 8 Baixo, 15705, Santiago de Compostela. Os correos electrónicos non estarán encriptados. Non envíe correos con datos persoais ou financeiros.

 

Una vez completado el proceso recibirá una copia automática en su correo electrónico. Asegurese de que no ha sido envidada a su caja de spam.

Unha vez completado o proceso recibirá unha copia automática no seu correo electrónico. Asegurese de que non foi envidada a súa caixa de spam ou lixo.

agefec

agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios