Cargando

A AGEFEC subscribe o “Manifiesto” que asinan conxuntamente numerosos Colexios de Enfermaría.

A AGEFEC subscribe o “Manifiesto” que asinan conxuntamente numerosos Colexios de Enfermaría.

logo_agefec_100pxEstimado socio/a:

Pola presente, infórmoche que a Asociación Galega de Enfermería de Familia e Comunitaria (AGEFEC), en consonancia co posicionamento de FAECAP subscribe o “Manifiesto”  que acaban de asinar os Colexios de Enfermaría de Alicante, Barcelona, Baleares, Castellón, Murcia, Pontevedra, Valencia, conxuntamente con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y la Conferencia Nacional de Decanos/as de Enfermería.

Dito “Manifiesto”  rexeita a pretensión do Ministerio de Sanidad, Política Social e e Igualdad de obrigar as enfermeiras xeneralistas de superar un curso de 150-180 horas, e o dobre de horas as enfermeiras especialistas para poder usar e indicar e autorizar medicamentos e produtos sanitarios non suxeitos a prescrición médica, é dicir, o mesmo que vimos facendo a día de hoxe.

O Ministerio, de seguir adiante tal como aparece reflectido no proxecto de Decreto, ademais de provocar inseguridade nos profesionais da enfermaría, vai alterar un dos principios básicos do actual Sistema de Saúde, que é o de igualdade, ao non ter acceso tódolos cidadáns a mesma prestación de coidados, xa que dito curso en ningún caso pode ser obrigatorio.

 

Xúntoche o proxecto de Decreto de regulación da prescrición e o “Manifiesto”  aludidos.

 

Recibe un afectuoso saúdo,

 

Asdo. Manuel-V. Fdez Fdez

Presidente

Agefec

Agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios