Cargando

Acreditación de tódalas UU.DD como de Atención Familiar e Comunitaria de Galicia

Acreditación de tódalas UU.DD como de Atención Familiar e Comunitaria de Galicia

logo_agefec_100pxO desenvolvemento da especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria, a súa visibilidade social e a formación dos enfermeiros e enfermeiras de atención primaria son obxectivos fundacionais de AGEFEC.

Dende a AGEFEC facemos unha aposta indiscutible pola nosa especialidade en tódolos aspectos convencidos de que a incorporación de especialistas en formación nos Servizos de Atención Primaria supón un reto pero tamén un estímulo para os titores, ademais dun enriquecemento persoal e profesional para ambos e unha mellora na cantidade e calidade da carteira de servizos que se oferta a cidadanía.

Con ese motivo e co empuxe dos enfermeiros e enfermeiras especialistas e EIRs de AGEFEC, comezamos este ano cunha intensa actividade coa finalidade de:

―    Acadar a tan ansiada “proba de avaliación da competencia” para o acceso pola vía extraordinaria a titulación de especialista.

―    Creación da categoría de especialista en Galicia por parte do SERGAS, apertura de lista de contratación específica e proxección da especialidade na sociedade.

―    Inserción laboral de tódolos especialistas en atención primaria.

―    Acreditación das sete UU.DD. de Galicia como de Atención Familiar e Comunitaria con oferta de prazas de EIR en formación en todas elas na convocatoria de 2015.

―    Alomenos duplicar a oferta de prazas EIR para o ano 2015, pasando das 14 deste ano 28.

―    Acadar unha óptima e o mais homoxénea formación posible de tódolos EIRs nas UU.DD. de Galicia.

―    Acadar que se elabore “un libro do residente de enfermaría familiar e comunitario” único e común para tódalas UU.DD.

 

Nestes escasos dous meses o grupo de promoción da especialidade e a presidencia de AGEFEC despregaron un intenso traballo que consistiu en:

 

―    Buscar, contactar, e establecer unha rede de contactos con practicamente tódolos EIRs e especialistas de Familia galegos, independentemente de donde fixeran a residencia.

―    Entrevistarse con tódolos sindicatos con representación na Mesa Sectorial.

―    Solicitar entrevista a D. Xeral de Recursos Humanos do SERGAS.

―    Enviar carta as D. de Enfermaría e Xefes de Estudos das UU.DD.  donde non hai prazas de EIRs de enfermaría de familia.

―    Enviar carta as D. de Enfermaría e Xefes de Estudos das UU.DD. donde  hai prazas de EIRs de enfermaría de familia.

―    Enviar carta a D. Xeral de Investigación Docencia e Innovación.

―    Informar a tódolos EIRs e especialistas da rede de contactos dos pasos que se van dando.

―    Reclamar que se lles puntúe como tempo efectivo de traballo a tódolos especialistas os dous anos de tempo de formación.

―    Modelo para, quen o crea oportuno, presente recurso de reposición diante de RR.HH. reclamando nulidade do baremo do concurso de traslados por non contemplar como méritos as publicacións ou aportación científica contravindo o espírito da Lei 44/2003.

―    Contacto con tódalas Facultades de Enfermaría ou Escolas ofrecendo un seminario para explicar aos alumnos como se accede a especialidade en que consiste o período formativo e as competencias que se deben acadar.

Agefec

Agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios