Cargando

Reunión da AGEFEC coa EOXI de Lugo

Reunión da AGEFEC coa EOXI de Lugo

image001O Xoves 26 de marzo, o grupo de traballo “promoción da especialidade” representado por Alejandra García Ribera (Especialista en EFeC), reuniuse con María Jesús Pérez Taboada (Directora de Procesos de Enfermaría), Ángeles Dono Díaz (Subdirectora de Procesos de Enfermaría sen Ingreso) e Antonio García Quintás (Xerente).

Na reunión tratáronse as seguintes cuestións:

1. Situación actual a nivel formativo da especialidade Enfermería Familiar e Comunitaria. Transmitimos que é de vital importancia conseguir a acreditación como Multiprofesional da Unidade Docente de Medicina Familiar e Comunitaria de Lugo, para que así se poidan ofertar prazas de formación para a especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria como ocorre na maioría das provincias da nosa CCAA. A Directora de Enfermaría sinalou que están traballando para acadar con éxito a citada acreditación.

2. Aportación dos especialistas de EFeC na mellora da calidade asistencial dende o seu ámbito competencial. Explicamos as nosas competencias en relación as estratexias do Sergas 2014 e o Plan de Prioridades Sanitarias Sergas 2014-2016, polo cal todos os membros presentes na reunión xustificaron a necesidade de contar con especialistas en Enfermaría Familiar e Comunitaria no ámbito da Atención Primaria.

3. Situación actual dos especialistas en EFeC, inserción laboral e perspectiva de futuro. Entregamos diferentes escritos que apoian a nosa inserción laboral. Xerencia e Dirección de Enfermería están de acordo coa inserción laboral dos especialistas en Atención Primaria seguindo una liña de reconversión progresiva de prazas.

Agefec

Agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios