Cargando

Guía para a Implementación Local da Estratexia de Promoción de Saúde e Prevención no SNS

Guía para a Implementación Local da Estratexia de Promoción de Saúde e Prevención no SNS

logo_agefec_100pxO Ministerio de Sanidade acaba de publicar, despois da súa aprobación polo Comité Interterritorial, a guía sobre a Implementación Local da Estratexia de Promoción de Saúde e Prevención no SNS. As accións claves propostas nesta Guía son:

– Creación dunha mesa de coordinación intersectorial nos municipios.

– Mapeo dos recursos comunitarios.

Os entornos próximos condicionan os estilos de vida que adquiren os cidadáns, de ahí a importancia de traballar dende os municipios cun enfoque de entornos sociables e saúdables dentro todas as súas políticas.

Podes encontrar a Guía e toda a información sobre a Implemetación Local da Estratexia no seguine enlace:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Implementacion_Local.htm

Agefec

Agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios