Cargando

Arquivos por días:

2 Maio, 2016

VÍA EXTRAORDINARIA EFeC: Aviso de actualización de datos

 Comunícannos dende a Xefatura do Servizo de Enfermaría da Subdirección Xeral de Títulos e Recoñecemento de Calificacións do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte que se require da actualización dos datos das Enfermeiras/os que solicitaron o acceso ao título de especialista en Enfermaría Familiar e Comunitaria a través da vía extraordinaria, coa fin de axilizar […]

Agefec é necesaria.
Somos necesarios