Cargando

Convocatoria EIR 2018

Convocatoria EIR 2018

O día 15 de Setembro publicouse no BOE a Orde SSI/876/2017, do 12 de setembro, pola que se convocan as probas selectivas 2017 para o acceso no ano 2018 ás prazas de formación sanitaria especializada. A data de realización do exame será o vindeiro 10 de febreiro de 2018, a duración da proba será de 5 horas e o número de preguntas será 225 máis 10 de reserva para todas as titulacións.

Para enfermería ofértanse un total de 1.051 prazas, o que representan un aumento de 57 prazas con respecto á última convocatoria. No caso da Enfermería Familiar e Comunitaria, ofértanse 316 prazas a nivel estatal, seguíndose unha liña ascendente no número de prazas de convocadas ano tras ano.

Na nosa Comunidade Autónoma, o SERGAS oferta as mesmas prazas co ano anterior, polo que a situación actual da nosa especialidade para o ano 2017 segue sendo a mesma que no ano anterior:

UNIDADE DOCENTE PRAZAS OFERTADAS

2015

PRAZAS OFERTADAS

2016

PRAZAS OFERTADAS

2017

PRAZAS OFERTADAS

2018

A Coruña

Ferrol

Pontevedra

O Salnés

Vigo

Ourense

5

4

0

6

4

Non acreditada

6

4

2

2

6

2

5

4

2

2

6

2

5

4

2

2

6

2

Lugo

Santiago

Non acreditadas
TOTAL 19 22 21 21

A dia de hoxe, a especialidade de Enfermería Familiar e Comunitaria segue sendo a especialidade enfermeira que máis prazas de formación oferta en Galicia. Isto é posible grazas ao gran esforzo persoal daquelas persoas que configuran as Unidades Docentes (Presidentes das Subcomisións de Enfermería, Xefes de Estudos, Titores e Colabores Docentes) así como das Direccións de Enfermería, AGEFEC e do Servizo de Docencia da Consellería de Sanidade.

Dende a AGEFEC, seguimos reclamado ao Servizo Galego de Saúde que oferte a totalidade das prazas acreditadas, así como que se acrediten as Unidades Docentes de Santiago e Lugo como Multiprofesionais, para que se poidan formar un maior número de futuros enfermeiros/as especialistas en Enfermaría Familiar e Comunitaria.

agefec

agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios