Cargando

Convocatoria EIR 2018

Convocatoria EIR 2018

O día 14 de Setembro publicouse no BOE Orde, SCB/947/2018 do 7 de setembro, pola que se convocan as probas selectivas 2018 para o acceso no ano 2019 ás prazas de formación sanitaria especializadaA data de realización do exame será o vindeiro dia 2 de febreiro de 2019, a duración da proba será de 5 horas e o número de preguntas será 225 máis 10 de reserva para todas as titulacións. O periodo de entrega de solicitudes é dende o dia 17 de setembro ata o 26 de setembro, ambos incluidos.

Para enfermería ofértanse un total de 1.092 prazas, o que representan un aumento de 41 prazas con respecto á última convocatoria. No caso da Enfermería Familiar e Comunitaria, ofértanse 339 prazas a nivel estatal, seguíndose unha liña ascendente no número de prazas convocadas ano tras ano.

Na nosa Comunidade Autónoma, o SERGAS oferta as mesmas prazas co ano anterior, polo que a situación actual da nosa especialidade para o ano 2019 é a seguinte:

UNIDADE DOCENTE PRAZAS OFERTADAS

2016

PRAZAS OFERTADAS

2017

PRAZAS OFERTADAS

2018

PRAZAS OFERTADAS

2019

A Coruña

Ferrol

Pontevedra

O Salnés

Vigo

Ourense

6

4

2

2

6

2

5

4

2

2

6

2

5

4

2

2

6

2

5

4

2

2

6

2

Lugo

Santiago

Non acreditadas
TOTAL 22 21 21 21

A dia de hoxe, a especialidade de Enfermería Familiar e Comunitaria segue sendo a especialidade enfermeira que máis prazas de formación oferta en Galicia. Isto é posible grazas ao gran esforzo persoal daquelas persoas que configuran as Unidades Docentes (Presidentes das Subcomisións de Enfermería, Xefes de Estudos, Titores e Colabores Docentes) así como das Direccións de Enfermería, AGEFEC e do Servizo de Docencia da Consellería de Sanidade.

Dende a AGEFEC, seguimos reclamado ao Servizo Galego de Saúde que oferte a totalidade das prazas acreditadas, así como que se acrediten as Unidades Docentes de Santiago e Lugo como Multiprofesionais, para que se poidan formar un maior número de futuros enfermeiros/as especialistas en Enfermaría Familiar e Comunitaria.

agefec

agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios