Cargando

Xornada AGEFEC: “Comprender o traballo enfermeiro, un reto prioritario” 8 de febreiro en Santiago

Xornada AGEFEC: “Comprender o traballo enfermeiro, un reto prioritario” 8 de febreiro en Santiago

Venres 8 de febreiro de 2019

Hotel Oca Puerta de Camino, Santiago de Compostela

Preprograma

16:00 – Entrega de documentación

16.45 – Presentación

Francisco Jesús Represas Carrera. Presidente da AGEFEC.

17:00 – 18:00 h Mesa Debate

  • Estratexia Galega para a Atención a Persoas en Situación de Cronicidade.

Xosé Luis Álvarez Prieto. Enfermeiro de Familia e Comunitaria. Centro de Saúde Maceda. Ourense. Vogal de Fraxilidade e Cronicidade da AGEFEC. Representante da AGEFEC na estratexia galega de atención ás persoas en situación de cronicidade.

  • Pupas, Sustos e outros desgustos. Proxecto comunitario no ámbito educativo na área de Ourense.

Verónica Civeira Pérez. Enfermeira de Familia e Comunitaria. Titora EIR. Centro de Saúde do Carballiño. Ourense.

Modera: Álvaro Carrera García. Enfermeiro de Familia e Comunitaria. Titor EIR. Centro de Saúde Valle Inclán. Ourense. Vicepresidente 1º da AGEFEC.

18:00 – 18:30 h Pausa Café

18:30 – 19:00 h Xestión Enfermeira da Demanda en Catalunya.

Alba Brugués Brugués. Enfermeira adxunta á Dirección-Xerencia do Consocio de Castelldefels Agentes de Salud (CASAP). Presidenta da Sociedade Catalana de Enfermaría Familiar e Comunitaria (AIFICC).

Modera: Francisco Jesús Represas Carrera. Enfermeiro de Familia e Comunitaria. Titor EIR. Centro de Saúde Val Miñor. Nigrán. Presidente da AGEFEC.

19:15 – 20:00 h Asemblea Xeral Ordinara e Extraordinaria da AGEFEC.

Formulario de inscrición

Inscrición aberta e gratuíta. Límite inscrición: mércores 6 de febreiro de 2019 ás 24:00h

É vostede EIR*?
Sí, son EIRNon, non son EIR

Lin e acepto información sobre protección de datos da presente páxina web. En cumprimento do artigo 5 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos. Os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse nun ficheiro, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade deste ficheiro é ofrecer a información sobre os servizos solicitados, xestión comercial, contable, fiscal e administrativa no marco das relacións empresa-cliente; así como xestionar as consultas que vostede nos refire no formulario. Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consinte expresamente a realización de comunicacións comerciais e de promoción dos servizos que presta a entidade que puideran serlle de interese. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de xeito que de non facilitalos , non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consinte expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, agás nos casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a opoñerse ao tratamento dos datos que non lle parezan axeitados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, ou carta postal acompañado de documento oficial que o identifique a info@agefec.org ou Rúa Xosé Chao Rego, 8 Baixo, 15705, Santiago de Compostela. Os correos electrónicos non estarán encriptados. Non envíe correos con datos persoais ou financeiros.
agefec

agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios