Cargando

Convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria

Convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria

Asemblea Xeral Ordinaria

DATA:              Venres 8 de febreiro de 2019.

HORARIO:      

  • 1ª convocatoria ás 18:45h
  • 2ª convocatoria ás 19:15h

LUGAR:           Hotel Oca Puerta del Camino (Santiago de Compostela), no marco da Xornada: “Comprender o traballo enfermeiro, un reto prioritario”.

Pola presente convoco a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (AGEFEC), coa seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior *
  2. Memoria de actividade 2018 *
  3. Balance económico 2018 *
  4. Rogos e preguntas.

* Documentación dispoñible na “Aula Virtual”

En Santiago de Compostela, a 13 de xaneiro do 2019.

Asdo. Francisco Jesús Represas Carrera

Presidente da Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (AGEFEC)

Asemblea Xeral Extraordinaria

DATA:              Venres 8 de febreiro de 2019.

HORARIO:      

  • 1ª convocatoria ás 19:15h
  • 2ª convocatoria ás 19:45h

LUGAR:           Hotel Oca Puerta del Camino (Santiago de Compostela), no marco da Xornada: “Comprender o traballo enfermeiro, un reto prioritario”.

Pola presente convoco a Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (AGEFEC), coa seguinte orde do día:

  1. Elección da nova Xunta Directiva para o período 2019-2021.

En Santiago de Compostela, a 13 de xaneiro do 2019.

Asdo. Francisco Jesús Represas Carrera

Presidente da Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (AGEFEC)


agefec

agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios