Cargando

Posicionamento por un acceso á asistencia sanitaria sen demora e sen restriccións para migrantes en situación irregular e solicitantes de protección internacional

Posicionamento por un acceso á asistencia sanitaria sen demora e sen restriccións para migrantes en situación irregular e solicitantes de protección internacional

A FAECAP, xunto con outras Asociacións, solicita que se facilite o acceso á asistencia sanitaria aos migrantes en situación irregular e aos solicitantes de protección internacional.

Os migrantes en situación irregular e os solicitantes de protección internacional (por razóns políticas, raciais, relixiosas ou de orientación sexual) teñen o dereito á asistencia sanitaria recoñecido e garantido en España nas mesmas condicións que as persoas con nacionalidade española.

As administracións públicas, tanto a nivel estatal como autonómico ou local, teñen a obriga de facer efectivo este dereito á asistencia sanitaria da forma máis dilixente posible, facilitando o cumprimento dos requisitos básicos para acceder á tarxeta sanitaria; sen demoras indebidas no tempo que retrasen o diagnóstico, prevención e tratamento de todas as condicións de saúde, especialmente aquelas que poidan ter un maior impacto na saúde pública por tratarse de enfermidades infecciosas que se poden transmitir a terceiros.

Entre estas enfermidades, que son de declaración obrigatoria polo seu impacto na saúde da sociedade, destacan: a infección polo virus da inmunodeficiencia humana (VIH), a hepatite viral, a tuberculose, as infeccións de transmisión sexual (ITS) e outras enfermidades infeccioso-transmisibles. En todos eles, o diagnóstico e o tratamento precoz son fundamentais para a saúde do individuo e da comunidade.

É especialmente delicada a situación daquelas persoas infectadas polo VIH ou que corren risco de contaxiarse. As barreiras de acceso ao diagnóstico e tratamento profiláctico (PrEP) ou terapéutico (antirretroviral) impiden a consecución de obxectivos clínicos, epidemiolóxicos, económicos da saúde e de saúde pública que beneficiarán non só á persoa atendida senón a toda a sociedade.

Le o texto completo premendo AQUÍ

vania

vania

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios