Cargando

Convocatoria Asemblea Xeral

Convocatoria Asemblea Xeral

Convócase a tódolos socios/as á vindeira reunión da ASEMBLEA XERAL en sesión ordinaria e extraordinaria, coa seguinte orde do día:

Sesión Ordinaria:

1.Lectura e aprobación se procede da acta anterior.

2.Exposición e aprobación se procede da Memoria de Actividade e da Memoria Económica.

3. Rogos e preguntas

Sesión extraordinaria

Punto único. Eleccións á Xunta Directiva:

i. Proclamación de candidaturas e resolución de recursos, se os houbese.

ii. Elección da nova Xunta Directiva.

iii. Nomeamento e toma de posesión da nova Xunta Directiva.

Data e lugar

27 de maio de 2023 Hotel Puerta del Camino, Santiago de Compostela

1ª Convocatoria 11:00 h

2ª Convocatoria 11:30 h

Anéxase:

  • Regulamento Executivo 1/23 sobre o procedemento de presentación de candidaturas á Xunta Directiva.
  • Regulamento Executivo 2/23 sobre o procedemento de delegación de voto nas Asembleas Xerais.vania

vania

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios