Cargando

Asóciate a Agefec

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria

Rúa Xosé Chao Rego, 8, Baixo 15705, Santiago de Compostela (España) A Coruña

www.agefec.org       E.mail: asociate@agefec.org

 

Cunha cota anual de 40€ ofrecemoslles aos nosos socios:

  1. Poder participar  nas actividades formativas que promova AGEFEC  ou o resto das sociedades federadas a un coste de incripción reducido.
  2. Inscribirse nos Congresos de AGEFEC ou FAECAP con unha sensible reducción nas cotas de inscrición.
  3. Poder participar en grupos de traballo ou propoñer ou promover accións formativas para o resto dos socios.
  4. Unha representatividade de colectivo nas Institucións Sanitarias que non existía ata a creación de AGEFEC.
  5. Beneficiarse das axudas económicas para formación e asistencia a eventos científicos.

En caso de presentar problemas co seguinte formulario web, podes descargar o formulario en formato word (preme aquí) e envialo a asociate@agefec.org

 

É vostede EIR*?
Sí, son EIRNon, non son EIR

Autorizo a que dende esta data ata nova orde, atendan con cargo á miña conta os recibos enviados
De acordo co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que os datos consignados incorporaranse a un fichero titularidade da Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria, AGEFEC, con CIF número G 70097811 e domicilio en Rúa Xosé Chao Rego, 8, Baixo 15705 Santiago de Compostela (España) A Coruña. A finalidade de devandito tratamento é prestarlle un óptimo servizo como asociado e o mantemento da relación no seu caso establecida.

Así mesmo, de non manifestar explícitamente o contrario, o titular consente expresamente o tratamento total ou parcial de devanditos datos polo tempo que sexa necesario para cumprir cos fins indicados.

De igual modo, autorizan o envío de actualizacións dos servizos e o envío, por medios tradicionais e vía electrónica, aos efectos da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, de información comercial sobre produtos e servizos ofrecidos pola AGEFEC.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido á nosa dirección arriba apuntada. Así mesmo, e de igual xeito, pode revogar o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais de conformidad co disposto na Lei 34/2002.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios