Cargando

FAECAP

Guía de consenso para o bo uso de analxésicos opioides

O coidado da persoa con dor. A dor converteuse nun problema de saúde pública que hai que considerar como un dereito o seu tratamento. O Documento Marco para a mellora da abordaxe da dor no SNS así o considera, e sinálao como elemento prioritario en tódalas estratexias e políticas de saúde do sistema sanitario.  

Alegacións da FAECAP ao anteproxecto de lei que modificará a actual Lei do Tabaco

Dende FAECAP e, en particular dende o Grupo de Tabaquismo da federación, adherímonos ao documento de alegacións e enmendas presentado polo CNPT…

FAECAP e a AEC reúnense co Director Xeral de Ordenación Profesional do Ministerio de Sanidade

Os Presidentes da FAECAP (a cal pertence a AGEFEC) máis o Presidente da Asociación de Enfermería Comunitaria reuníronse en Madrid co Director Xeral de Ordenación Profesional do Ministerio de Sanidade.

Resumo do X Congreso Nacional de FAECAP. Toledo 2017

Reunión dos Presidentes de FAECAP e AEC co Ministerio de Educación sobre a Vía Extraordinaria

FAECAP urxe unha solución para o problema da prescrición enfermeira

En relación con el reciente debate en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados de la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE para derogar el RD 954/2015 y que, finalmente, ha sido rechazada. La Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) MANIFESTA

Reunión dos Presidentes da AEC e da FAECAP

Guía de Boas Prácticas no uso de anticoagulantes orais: informe 2016

O Ministerio de Sanidade ven de publicar recentemente a Guía de Boas Prácticas no uso de anticoagulantes orais que conta coa participación da FAECAP. Práct¡cticas seguras ACO – Informe 2016

Convocatoria de axudas económicas Congreso Nacional de FAECAP 2017

Co gallo de fomentar a presentación de traballos científicos no X Congreso Nacional da FAECAP que, como sabes, se vai celebrar os días 30, 31 de marzo e 1 de abril de 2017 na cidade de Toledo, a Xunta Directiva acordou abonar a cantidade de 70€ aos socios e socias que presenten unha Comunicación (oral […]

NOVO MANUAL SOBRE A ABORDAXE INTEGRAL DO ALCOHOL EN ATENCIÓN PRIMARIA

O 17 de Xuño do 2016 tivo lugar en Cartaxena a Xornada Nacional sobre Alcohol na Atención Primaria organizada por SOCIDROGALCOHOL na que colaborou a “Federación de Asociacións de Enfermería Comunitaria e Atención Primaria” (FAECAP) á que AGEFEC pertence. Nesta xornada presentouse o “manual de consenso sobre alcohol en atención primaria”, que podes descargar libremente […]

1 2 3 4 5 6 8

Agefec é necesaria.
Somos necesarios