Cargando

Servizo Galego de Saúde

Os sindicatos pídenlle ó SERGAS a creación de tódalas categorías de enfermeir@ especialista

Solicítanlle ao SERGAS que cumpra o compromiso adquirido con estes profesionais e co sistema galego de saúde. As principais forzas sindicais con representación no Servizo Galego de Saúde (CIG-Saúde, CCOO, CSI·F, UGT) veñen de rexistrar un escrito conxunto no que solicitan a convocatoria da Comisión Técnica das Especialidades Enfermeiras coa fin de dar o pulo […]

AGEFEC promove unha aposta decidida polo desenvolvemento do programa de polimedicados no SERGAS

Recentemente saíu publicado na prensa que unha de cada catro receitas non son retiradas en pacientes en activo e unha de cada cinco en pacientes pensionistas con copago. (http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/01/06/farmacias-piden-alertas-pacientes-dejan-tratamiento/0003_201501G6P4991.htm) Dende a Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria, lonxe de tentar crear alarma social, somos conscientes de que as causas poden ser múltiples, ben que […]

Modificación dos baremos de mérito na categoría de enfermaría no SERGAS

O pasado 18 de Decembro de 2014 publicouse no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de concurso-oposición para o ingreso no Servizo Galego de Saúde na categoría de enfermeiro/a. A Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (AGEFEC) ven demandando á Consellería que os méritos baremables nos concursos de traslados non se limiten en exclusiva […]

Galicia posiciónase como a quinta comunidade autónoma con máis prazas ofertadas para formación de especialistas en Enfermaría Familiar e Comunitaria

Publicada no BOE de 17 de setembro de 2014, a Orde SSI/1674/2014 de 10 de setembro, pola que se aproba a oferta de prazas e a convocatoria de probas selectivas para o acceso no ano 2015, a prazas de formación sanitaria especializada. Tras esta nova convocatoria, Galicia situase como a cuarta Comunidade Autónoma con máis […]

Dez razóns para que os servizos de saúde contraten enfermaría especialista en Atención Familiar e Comunitaria

    Os Enfermeiros/as especialistas en Atención Familiar e Comunitaria son os profesionais co perfil mais axeitado, dentro da Enfermaría de Atención Primaria, do actual Sistema de Saúde, para acadar unha maior eficacia e eficiencia asistencial.   Os enfermeiros e enfermeiras especialistas, despois de rematar o Grado de Enfermaría, aproban un duro exame convocado polo […]

A AGEFEC reúnese coa Directora Xeral de Recursos Humanos do SERGAS e demanda a creación da categoría de Enfermaría Familiar e Comunitaria

Unha delegación da Xunta Directiva de AGEFEC encabezada polo presidente Manuel Vidal Fernández Fernández, a vogal de EIRs Lorena Comesaña Diego, e o  EIR Francisco Jesús Represas Carrera, foi recibida pola Directora Xeral de RR.HH o pasado día 13 de marzo nas dependencias do Servizo Galego de Saúde. Froito dun intenso traballo levado a cabo […]

A AGEFEC solicita que o tempo traballado como EIR se teña en conta a tódolos efectos como tempo traballado no Servizo Galego de Saúde.

Estimado socio/a:   O pasado día 30 de xaneiro saiu publicada a baremación provisional do proceso de actualización das listas de selección temporal da categoría de enfermeiro/a, e dado que non hai unidade criterio das distintas Comisións de Valoración a hora de valorar o tempo de traballo dos especialistas en formación como traballo efectivo nos […]

Libre elección de enfermera nos centros de saúde de Galicia

No DOGA do día 3 de xaneiro de 2014, saíu publicada a “Lei de garantías de prestacións sanitarias”. Dita Lei, recolle unha das demandas que AGEFEC lle transmitiu no seu momento á Conselleira de Sanidade Dna. Pilar Farjas e que lle volvemos a lembrar na reunión mantida con Dna. Rocío Mosquera a raíz do seu […]

A AGEFEC subscribe o “Manifiesto” que asinan conxuntamente numerosos Colexios de Enfermaría.

Estimado socio/a: Pola presente, infórmoche que a Asociación Galega de Enfermería de Familia e Comunitaria (AGEFEC), en consonancia co posicionamento de FAECAP subscribe o “Manifiesto”  que acaban de asinar os Colexios de Enfermaría de Alicante, Barcelona, Baleares, Castellón, Murcia, Pontevedra, Valencia, conxuntamente con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y la Conferencia Nacional […]

Aumento de número de prazas EIR de EFeC para Galicia na convocatoria deste ano

Publicada no B.O.E. do día 23 a oferta de prazas de formación das especialidades de enfermaría para a convocatoria 2013-2014 (http://boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9825.pdf). Galicia oferta 14 prazas para a especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria. Non é o número de prazas que nos gustaría, pero debemos estar moderadamente satisfeitos. Detrás destes números hai un traballo importante de […]

1 4 5 6 7

Agefec é necesaria.
Somos necesarios