Cargando

Formulario de inscrición en cursos formativos da AGEFEC

Inscríbete ós nosos cursos e eventos a través do seguinte formulario:

É vostede EIR*?
Sí, son EIRNon, non son EIR

Indique a súa situación:Sí, son socio da AGEFECSocio AGAMFECSocio FAECAPDesempregadoNingunha das anteriores

*aportar xustificante desempregados, socios AGAMFEC ou de outras sociedades federadas en FAECAP.

Anexar ficheiro

Lin e acepto información sobre protección de datos da presente páxina web. En cumprimento do artigo 5 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos. Os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse nun ficheiro, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade deste ficheiro é ofrecer a información sobre os servizos solicitados, xestión comercial, contable, fiscal e administrativa no marco das relacións empresa-cliente; así como xestionar as consultas que vostede nos refire no formulario. Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consinte expresamente a realización de comunicacións comerciais e de promoción dos servizos que presta a entidade que puideran serlle de interese. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de xeito que de non facilitalos , non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consinte expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, agás nos casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a opoñerse ao tratamento dos datos que non lle parezan axeitados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, ou carta postal acompañado de documento oficial que o identifique a info@agefec.org ou Rúa Xosé Chao Rego, 8 Baixo, 15705, Santiago de Compostela. Os correos electrónicos non estarán encriptados. Non envíe correos con datos persoais ou financeiros.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios