Cargando

OFERTA FORMATIVA ON LINE AGEFEC 2018

OFERTA FORMATIVA ON LINE AGEFEC 2018

ACCESO PLATAFORMA VIRTUAL OFERTA FORMATIVA ON LINE AGEFEC 2018: http://cursosfnn.es/agefec/

PLAZAS: Máximo 50 alumnos por curso. Admisión por riguroso orden de inscripción.

COSTE:

  • 30€ / Curso  Socios de AGEFEC y del resto de asociaciones FAECAP.
  • 40€ / Curso  No socios.

 

Proceso de inscripción:

  • 1º Inscribirse en el formulario de esta página
  • 2º Ingresar el importe correspondiente en el número de cuenta IBAN ES78 2080 0343 0230 4000 7882 (Abanca). En el ingreso poner: apellidos, nombre y DNI.

 

CURSOS Y FECHAS

  • Abordaje de la Violencia de Género en el entorno hospitalario. 80 horas. 7,76 Créditos. FINALIZADO PERÍODO INSCRIPCIÓN

 

  • Introducción a la gestión de casos en el paciente crónico. 80 horas. 8,64 Créditos. FINALIZADO PERÍODO INSCRIPCIÓN

 

  • Atención enfermera al paciente con necesidad de cuidados paliativos. 80 horas. 8,64 Créditos. FINALIZADO PERÍODO INSCRIPCIÓN

 

  • Actualización en Farmacología. 60 horas. 7 Créditos.

 

  • El papel de la enfermería en la educación para la salud. 80 horas. 7,9 Créditos.

 

  • Actualización en bioética para profesionales sanitarios. 100 horas. 6,7 Créditos.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

TELÉFONO

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE TRABAJO

CORREO ELECTRÓNICO 2

SELECCIONA EL CURSO

PERTENCE A ALGUNHA DESTAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE FAECAP?

*Aportar xustificante agás socios AGEFEC / Aportar justificante de socio excepto socios AGEFEC

Anexar ficheiro

Lin e acepto información sobre protección de datos da presente páxina web. En cumprimento do artigo 5 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos. Os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse nun ficheiro, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade deste ficheiro é ofrecer a información sobre os servizos solicitados, xestión comercial, contable, fiscal e administrativa no marco das relacións empresa-cliente; así como xestionar as consultas que vostede nos refire no formulario. Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consinte expresamente a realización de comunicacións comerciais e de promoción dos servizos que presta a entidade que puideran serlle de interese. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de xeito que de non facilitalos , non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consinte expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, agás nos casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a opoñerse ao tratamento dos datos que non lle parezan axeitados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, ou carta postal acompañado de documento oficial que o identifique a info@agefec.org ou Rúa Xosé Chao Rego, 8 Baixo, 15705, Santiago de Compostela. Os correos electrónicos non estarán encriptados. Non envíe correos con datos persoais ou financeiros.
agefec

agefec

Agefec é necesaria.
Somos necesarios