Cargando

Unidades docentes

Unidades docentes

A continuación poderedes ver un listado con todalas Unidades Docentes de Galicia e un mapa  indicando con un sinal onde están situadas co seu enderezo correspondente. Para atopar a vosa, tan so tedes que baixar pola páxina e atopar a que máis preta esté de vos, con toda a información ó alcance da vosa man.

UNIDADE DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR E COMUNITARIA DA CORUÑA


XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DA CORUÑA

R/ Xeneral Sir Jhon Moore, 2 , 15001 A CORUÑA. Tlf. 981 219 133

Estela.Souto.Fernandez@sergas.es

UNIDADE DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR E COMUNITARIA DO FERROL


XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DO FERROL

Estrada de San Pedro de Leixa, s/n. 15405 Ferrol. Tlf. 981 337 642

maria.luisa.fraga.sampedro@sergas.es

UNIDADE DOCENTE

MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN

FAMILIAR E COMUNITARIA DE LUGO


XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE LUGO.

R/ Dr. Ulises Romero, 1 – 27003 Lugo. Tlf. 982 295 307

pilar.rodriguez.ledo@sergas.es

UNIDADE DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR E COMUNITARIA DE OURENSE


XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

Avda de Zamora nº 13- 5ª planta 32005 Ourense. Tlf. 988 066 776

Maria.Sandra.Pardo.Seoane@sergas.es

https://udmafycourense.wordpress.com e https://twitter.com/UDM_AFyC_Ou

UNIDADE DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR E COMUNITARIA DE PONTEVEDRA E O SALNÉS


XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE PONTEVEDRA

Mourente, s/n. 36164 Pontevedra. Tlf. 986 800 913

Jose.Manuel.Recaman.Lagos@sergas.es

UNIDADE DOCENTE

MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN

FAMILIAR E COMUNITARIA DE SANTIAGO


ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO

Travesía de Choupana, s/n. 15706 Santiago de Compostela. Tlf. 981 956 305

Soraya.Meijome.Blanco@sergas.es

UNIDADE DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR E COMUNITARIA DE VIGO


XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE VIGO

R/ Rosalía de Castro 21-23. 36201 Vigo, Pontevedra. Tlf. 986 816 499

Clara.Gonzalez.Formoso@sergas.es

Web da Unidade Docente Multiprofesional de AFeC de Vigo (preme aquí)

Documentación de interese

  1. Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo, por la que se establecen los requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales para la formación de especialistas en enfermería familiar y comunitaria y en medicina familiar y comunitaria
  2. Orden SAS/1729/2010, do 17 de xuño, pola que se aproba e publica o programa formativo da especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria
  3. Real decreto polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en Ciencias da Saúde
  4. ORDEN 581 – 2008 criterios de composición da comisión de docencia e xefe de estudos
  5. Competencias da especialista en Enfermaría Familiar e Comunitaria
  6. Guía para Tutores y Residentes. FAECAP. 2018.
  7. Documento de avaliación especialistas en formación (BOE 19.04.18)
Avatar

DEIXA UN COMENTARIO

Agefec é necesaria.
Somos necesarios