Cargando

Base de Datos Clínicos de Atención Primaria do Sistema Nacional de Saúde (BDCAP-SNS)

Base de Datos Clínicos de Atención Primaria do Sistema Nacional de Saúde (BDCAP-SNS)

A Base de Datos Clínicos de Atención Primaria do Sistema Nacional de Saúde (BDCAP-SNS) foi creada para fins estadísticos e de investigación, coa colaboración de todas as comunidades autónomas e o INGESA

Recolle información da historia clínica de atención primaria de 4,7 millons de persoas no conxunto do SNS, unha mostra aleatorizada do 10% das historias clínicas de Atención Primaria que é representativa de cada comunidade autonoma. Actualmente está dispoñible na versión interactiva a información codificada sobre os problemas de saúde activos, as interconsultas ó segundo nivel, e comorbilidades. Progresivamente incorporarse a este formato as demais variables como os procedementos (de imaxe, laboratorio e outros), o valor dunha selección de parámetros clínicos, os fármacos que foron prescritos e dispensados e os contactos con atención primaria. Esta información pode desagregarse por 7 variables de clasificación: sexo, edad, nivel de renta, país de nacemento, situación laboral, tamaño do municipio donde radica o centro de saúde e comunidad autónoma. O tratamento estadístico dos datos levase a cabo de xeito anónimo.

A BDCAP atopase dispoñible no seguinte enlace: http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/ArbolNodos.aspx?idNodo=22117

yolanda

yolanda

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios