Cargando

Grupo de traballo de AGEFEC

Infografía “Planificación Compartida da Atención”

O grupo de traballo de coidados paliativos de AGEFEC presenta unha nova infografía sobre a planificación compartida da atención (PCA). A PCA é un proceso comunicativo que facilita a reflexión e a comprensión da vivencia da enfermidade e os coidados das persoas implicadas, que se centra na persoa e busca identificar e expresar os seus […]

Infografía “Identificación de Necesidades Paliativas en Atención Primaria”

O grupo de traballo de coidados paliativos de AGEFEC presenta a primeira infografía, en versión bilingüe, sobre a identificación das necesidades paliativas en pacientes adultos. Dende AGEFEC apoiamos que a enfermeira familiar e comunitaria pode e debe liderar a atención paliativa en domicilio e ter unha visión integral da persoa e do seu entorno e […]

AGEFEC realiza unha nova campaña informativa sobre a especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria nas universidades.

Un ano máis, o Grupo de Promoción da Especialidade da AGEFEC, retoma a súa campaña informativa nas facultades de Enfermaría de Galicia dando a coñecer alí a especialidade e o programa formativo da Especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria. Nas sesión tratáronse diversos aspectos relacionados coa formación especializada, como foron o desenvolvemento normativo, o acceso […]

Reunión da AGEFEC coa EOXI de Ferrol

O xoves 9 de Abril, o grupo de traballo “Promoción da especiliade” representado por Elena Quintela (Residente de 2º ano EFeC) e Ignacio Couselo (especialista EFeC), reuniuse con Luis Arantón Areosa (Director procesos Enfermaría) e Ángel Facio Villanueva (Xerente) na EOXI de Ferrol. Esta reunión enmarcase dentro dos diferentes encontros que o Grupo de Promoción […]

Reunión da AGEFEC coa EOXI de Lugo

O Xoves 26 de marzo, o grupo de traballo “promoción da especialidade” representado por Alejandra García Ribera (Especialista en EFeC), reuniuse con María Jesús Pérez Taboada (Directora de Procesos de Enfermaría), Ángeles Dono Díaz (Subdirectora de Procesos de Enfermaría sen Ingreso) e Antonio García Quintás (Xerente). Na reunión tratáronse as seguintes cuestións: 1. Situación actual […]

Reunión da AGEFEC coa Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Santiago de Compostela

Unha delegación da AGEFEC conformada por tres membros do grupo de traballo “Promoción da especialidade” mantivo unha reunión coa EOXI de Santiago de Compostela. Tratáronse temas como  a Situación actual a nivel formativo da especialidade de EFeC, a aportación dos especialistas de EFeC na mellora da calidade asistencial dende o seu ámbito competencial e cal é […]

Qué é a especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria no 2015?

Aquí podedes atopar un documento explicativo creado polo grupo de “Promoción da especialidade” da Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria. Nesta presentación pódese atopar dende as prazas de EFeC ata as competencias que debe manexar a nosa especialidade. Consultar o documento

Novo documento: Rexistro de Monitorización de AMPA

No grupo de traballo da AGEFEC “Coidados Cardiovasculares” acábase de incluir o documento “Rexistro de monitorización de Automedición da Presión Arterial (AMPA) para 5 días.” Descarga aquí este documento

Dez razóns para que os servizos de saúde contraten enfermaría especialista en Atención Familiar e Comunitaria

    Os Enfermeiros/as especialistas en Atención Familiar e Comunitaria son os profesionais co perfil mais axeitado, dentro da Enfermaría de Atención Primaria, do actual Sistema de Saúde, para acadar unha maior eficacia e eficiencia asistencial.   Os enfermeiros e enfermeiras especialistas, despois de rematar o Grado de Enfermaría, aproban un duro exame convocado polo […]

A enfermeira de atención primaria desenvolve unha importante labor na promoción do autocoidado da pel.

Segundo a Academia Española de Dermatología y Venereología, o cancro de pel triplícase cada década. Estima que unha de cada 6 persoas padecerá cancro cutáneo ao longo da súa vida. “Previr antes que curar” é unha máxima que queremos transmitir dende atención primaria a través dos consellos dermatolóxicos. O 13 de xuño celébrase o Día […]

1 2

Agefec é necesaria.
Somos necesarios